W ciągu kilku dni po zakończeniu turnieju w Płocku 

w tym miejscu udostępnimy oficjalne wyniki tych zawodów